هیچ عمران و توسعه ای به اندازه ی حفظ طبیعت و میراث های زیستی ارزشمند نیست
 

استاد مشاور انجمن: خانم دکتر مهشید سوری

m.souri@urmia.ac.ir


دبیر انجمن: آقای مهندس نبی شاهیان

n.shahiyan@gmail.com


نایب دبیر و مسئول کمیته ی اجرایی: آقای گوران سهامی

Goran.sahami69@yahoo.com


مسئول پژوهش:


 مسئول امور مالی: آقای بهنام تنومند

Behnam_t1785@yahoo.com


مسئول بخش علمی:


مسئول روابط عمومی:


مسئول انفورماتیک: خانم عاطفه ابراهیمی نسب

atefehebrahiminasab@yahoo.com

 

 

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
انجمن علمی دانشجویی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه با تاسیس محل جدید این دانشکده و پس از وقفه ای کوتاه فعالیت خود را در زمینه هایی مانندبرگزاری کارگاهها و مراسمات مختلف همچنین کمک به دانشجویان این دانشکده در زمینه های علمی و مهارتی و ...اغاز کرد,امید است بتوانیم در وبلاگ فوق گوشه ای از فعالیت های این دوستان را ذکر کنیم.

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

آمارگیر :

اعضای انجمن

ورودی ها بخوانند

ورودی ها بخوانند